Mắt Nâu Chiều Mưa / Blue Eyes Crying In The Rain

Fred Rose & Willie Nelson
Chuyển ngữ: Ian Bùi

Blue Eyes Crying in the Rain
(Nguồn: Amazon.com)

Mắt Nâu Chiều Mưa

Theo áng mây chiều nhạt tím chân trời
Đôi mắt ai chìm trong mưa gió
Sau chiếc hôn biệt ly dưới chân đồi
Đôi chúng ta từ nay cách chia

Khi đoá hoa tình yêu đã phai rồi
Bao xót xa thương nhớ cho vừa
Theo giấc mơ cùng ta đến cuối đời
Đôi mắt nâu nhạt nhòa dưới mưa

Em với ta rồi đây sẽ tương phùng
Tay nắm tay trên những con đường
Như trái tim thời gian đắng muôn trùng
Đôi mắt nâu nhoà theo gió mưa

– ianbui
07.07.2016

Blue Eyes Crying In The Rain

In the twilight glow I see them
Blue eyes cryin’ in the rain
When we kissed goodbye and parted
I knew we’d never meet again

Love is like a dyin’ ember
Only memories remain
Through the ages I’ll remember
Blue eyes cryin’ in the rain

Some day when we meet up yonder
We’ll stroll hand in hand again
In a land that knows no partin’
Blue eyes crying in the rain

– Willie Nelson

Advertisement