Tự Sự Của Một Nhà Thơ Về Già

Image result for poetry painting
Summer Flowers by Maria Waye

Hết thơ hết thẩn rồi a!
Hình như mình thấy mình già lắm thôi
Cớ chi tài mọn đua đòi
Mà đau đáu chuyện đãi bôi hồng trần
Con đường mười sáu mười lăm
Đội mưa quá vãng che rằm liêu xiêu
Nợ đôi quang gánh chợ nghèo
Giọng quê rao lạnh bóng diều tà huy

Hết thơ hết thẩn từ khi…
Nắng sân si đốt xuân thì tôi xa
Mốt mai mai mốt chỉ là
Giấc mơ con nít thêu hoa lá cành

Sá gì phù phiếm lợi danh
Thong dong hớp ngụm trà xanh rung đùi
À ơi! À ởi! À ơi!
Hết thơ hết thẩn sống đời bình yên

Trần Văn Nghĩa

Advertisement