Chào Năm Học Mới

Nguồn: Internet

Xe bus vàng xuất hiện…
Thôi! Hết mùa hè rồi!
Học trò hết rong chơi
… bây giờ… thì đi học!

Tôi đứng nhìn mấy nhóc
lên xe lòng vui vui
nhớ lại mình, cái thời
… đâu được đi xe bus!

Cái thời đó, xa lắc
Việt Nam chưa văn minh
Đất Nước thì chiến tranh
… học trò đều đi bộ!

Cái thời đó, cực khổ
mà sao tôi nhớ nhung?
Chắc tại nhớ Núi Sông
… bây giờ tôi… viễn xứ!

Tuổi thơ không quá khứ
Tuổi thơ chỉ tương lai
Tôi nhìn các em vui
Ước chi tôi vui vậy!

Xe bus ngừng rồi chạy
tới trạm ngừng, lại ngừng
cho đến khi tới trường
xe mới quay về bến!

Tôi không có chỗ hẹn
Cũng không ai chờ tôi
Thầy, Cô xưa… nụ cười
Cảm ơn Hoa đang nở!

Trần Vấn Lệ