Mưa Trưa Sài Gòn

Nguồn: Internet

Không biết mưa hay lá? Lá me rơi hay mưa? Em về một buổi trưa… mưa… lá me lả tả…

Nhìn mưa mà thương quá! Nhìn ai còn thương thêm! Đường buổi trưa yên yên. Mưa buổi trưa nhè nhẹ…

Em à, anh muốn kể / hết lòng anh nhớ thương… mà em đang giữa đường / mưa chắc làm em lạnh?

Một chỗ nào mình tránh / một chút mưa không em?

*
Anh thật muốn nói thêm… mà thôi mưa nói đủ! Hôn nụ cười em đó… trong nón lá trưa mưa!

Trần Vấn Lệ