Giới thiệu Hội HO & Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 12

Xin mời các bạn cùng xem chương trình Tiếng Hát Hậu Phương kỳ 262 với cựu Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy và cựu Đại úy Nguyễn Phán.

Những ai ở xa không thể đến với Đại Nhạc Hội Cám ơn anh kỳ 12 có thể viết chi phiếu đề:
DNH Cam on anh ky 12
và gửi về:
Hội HO Cứu Trợ TPB & QP/VNCH
P.O. Box 25554
Santa Ana, CA 92799