Nhân Ngày Của Cha

Image result for cẩm nhung đỏ
Nguồn: webcaycanh.com

Ngày Của Cha, tôi nhớ thương Bà Nội, tôi mua một chậu hoa Cẩm Nhung.

Ba tôi đã mất. Bà Nội tôi đã mất. Tôi cầu mong Tổ Tiên tôi đều được về cõi Phật – cõi bình yên, ai ai cũng ao ước / cuối đời người hồn hóa hương hoa…

Và tôi mua chậu hoa Cẩm Nhung. Đây là loại hoa Bà Nội tôi ưa trồng. Ba tôi từng tiếp tay với Nội. Những ngày tôi thơ ấu. Những ngày tôi lên sáu, cái thuở tôi lên mười…

Cái thời đó xa xôi. Chiến tranh cũng qua rồi. Những người tôi thương yêu, già cả và đã qua đời. Tôi bây giờ, anh chị em nội ngoại của ông bà tôi, bây giờ, đều tứ tán…

Không biết có ai dành ra buổi sáng / ngắm hoa cẩm nhung? Ngày Của Cha, ai cũng mừng / mà hoa gì tượng trưng cho ngày đó?

Tôi hỏi nho nhỏ từng cánh hoa đỏ dễ thương. Bà Nội tôi nghe được, chắc mừng? Ba tôi nghe được, chắc lòng cũng vui?

Kiếp hoa như kiếp người. Hoa tàn hoa lại nở. Tôi nghĩ Niềm Thương Nhớ cũng giống như hoa thôi. Nếu mình không thấy được người, nhìn hoa mình tưởng tượng…

Bà Nội tôi vui sướng. Ba tôi vui sướng. Những người đi xa, xa nhất trong đời người / vĩnh viễn còn màu hoa như mây trôi…

Ngày Của Cha… tôi có một Niềm Vui!

Trần Vấn Lệ