Mưa Trên Tóc

Related image
Dancing in the rain (2013)
Painting 40×50 cm by Rauf Janibekov

mưa trên tóc
thấm vai chờ
rịn em
           từng sợi
đọng hờ hững mưa
mộng treo nghiêng
           giọt rơi vừa
dầm thâm vị đắng
buồn cưu mang hình
nghe âm về lại tự tình
nghe cơn bão rớt giữa mình
tim, môi
ngũ cung buồn
           giọng níu đời
triều âm câu hát
           kéo bồi phù sa
gió hàng hiên gọi rất nhà
em chân bước
vô lượng òa mưa tôi

Vũ Hoàng Thư