Cáo phó và Lịch trình Tang lễ Nhà thơ Tô Thùy Yên

Trang blog Trần Thị Nguyệt Mai và thân hữu xin gửi lời chia buồn cùng gia đình nhà thơ Tô Thùy Yên. Nguyện cầu hương linh của Ông sẽ về Cõi An Lạc.

CÁO PHÓ Tô Thùy Yên DTT

Advertisement