Đi

Vĩnh biệt anh Tô Thùy Yên

Chân dung Tô Thùy Yên
sơn dầu trên canvas 16 x 20 in
đinhcường

Đi

Bài thơ cài trên cửa
Sau cùng đã khuất duy
Những con chữ rơi xuống
Tan theo bóng thầm thì
Đường lớn ôi đường lớn
Ừ thì đi. Rồi đi.


không còn

chẳng còn gì thắp tạ
người ôm hết bó nhang
đi về chong nhật nguyệt
pha lê màu thủy tinh
sẽ không ai nhìn thấy
tin thơ. ở dạng hình

Hoàng Xuân Sơn
22/5/2019
Kính tiễn

Advertisements