Tranh Trương Vũ – Cháy


CHÁY
acrylic trên bố, 48” x 36”
Trương Vũ thực hiện chiều 15/4/2019

(khi chứng kiến Notre Dame De Paris ngập lửa,
một ngày trước khi lên đường đi Âu Châu).

Advertisements