Tranh Trương Vũ – Nắng Chiều Trên Sông


NẮNG CHIỀU TRÊN SÔNG
sơn dầu trên bố, 30″ x 24″,
Trương Vũ thực hiện tháng 4.2019

Advertisements