Mai Sau, Thôi Đã Hết

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

  MAI SAU, THÔI ĐÃ HẾT      

         Hoàng Xuân Sơn phóng tác lời Việt
từ CAPRI, C’EST FINI

Thôi chia tay nhé em yêu! Thương yêu xưa ôi! đã hết!
Thôi chia tay nhé em yêu – Hẹn thề đầu mãi hằn sâu

Thôi chia tay nhé em yêu – Mầu trời chiều tình buồn theo
Sao em yêu nỡ quay mau – Ôi! bao nhiêu là sầu đau


Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Thôi chia tay nhé em yêu! Nghe như trong cơn dông bão
Thôi chia tay nhé em yêu – Dù tình còn thương mầu áo

Thôi chia tay nhé em yêu – Một lần này, ngàn đời sau
Giọt lệ nhòa mắt đêm thâu – Xin cơn mưa về thật mau

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau, không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau, không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Thôi chia tay nhé em yêu! Nơi ta yêu nhau đắm đuối
Thôi chia tay nhé em yêu – Lời tạ tình cho lần cuối
Thôi chia tay nhé em yêu – Cuộc tình đầy còn bao nhiêu?
Qua cơn mê những năm xưa – Ta đưa nhau vào mộng mơ

Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau, không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.
Mai sau, thôi đã hết – Thắm thiết bên nhau một lòng – Mải miết chân vui tình hồng
Mai sau,không trọn kiếp – Cuối phố thân yêu – Chiếc bóng cô liêu – Xa nhau thật rồi.

Mai sau thôi đã hết, đã hết…

*

CAPRI, C’EST FINI

Hervé Vilard
Nous n’irons plus jamais,
Où tu m’as dit je t’aime,
Nous n’irons plus jamais,
Comme les autres années,
Nous n’irons plus jamais,
Ce soir c’est plus la peine,
Nous n’irons plus jamais,
Comme les autres années;
Capri, c’est fini,
Et dire que c’était la ville
De mon premier amour,
Capri, c’est fini,
Je ne crois pas
Que j’y retournerai un jour.
Capri, c’est fini,
Et dire que c’était la ville
De mon premier amour,
Capri, c’est fini,
Je ne crois pas
Que j’y retournerai un jour.

Nous n’irons plus jamais,
Où tu m’as dit je t’aime,
Nous n’irons plus jamais,
Comme les autres années;
Parfois je voudrais bien,
Te dire recommençons,
Mais je perds le courage,
Sachant que tu diras non.
Capri, c’est fini,
Et dire que c’était la ville
De mon premier amour,
Capri, c’est fini,
Je ne crois pas
Que j’y retournerai un jour.
Capri, c’est fini,
Et dire que c’était la ville
De mon premier amour,
Capri, c’est fini,
Je ne crois pas
Que j’y retournerai un jour.

Nous n’irons plus jamais,
Mais je me souviendrais,
Du premier rendez-vous,
Que tu m’avais donné,
Nous n’irons plus jamais,
Comme les autres années,
Nous n’irons plus jamais,
Plus jamais, plus jamais.
Capri, c’est fini,
Et dire que c’était la ville
De mon premier amour,
Capri, c’est fini,
Je ne crois pas
Que j’y retournerai un jour.
Capri, oh c’est fini,
Et dire que c’était la ville
De mon premier amour,
Capri, oh c’est fini,
Je ne crois pas
Que j’y retournerai un jour.

Oh capri, oh c’est fini,
Et dire que c’était la ville
De mon premier amour
Oh capri, c’est fini,
Je ne crois pas
Que j’y retournerai un jour.
Oh capri, oh c’est fini,
Et dire que c’était la ville
De mon premier amour
Oh capri, c’est fini,

Je ne crois pas
Que j’y retournerai un jour.

Advertisements