Giới Thiệu Thư Quán Bản Thảo số 84 – Tháng 4/2019

Nguyệt Mai đã nhận được:

THƯ QUÁN BẢN THẢO số 84 – tháng 4/2019
Chủ đề: Tưởng nhớ 9 bằng hữu cọng tác viên

bia 84

Sáng tác đóng góp của
Nguyễn An Bình, Ngọc Bút, Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Nguyễn Âu Hồng, Nguyễn Thanh Châu,
Nguyễn Dương Quang, Phạm Cao Hoàng, Lê Thị Hoài Niệm, Trần Thị Nguyệt Mai, Trần Hoài Thư.

Chân thành cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư, và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc khắp nơi.

Muốn có số báo trên, xin liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư:
tranhoaithu16@gmail.com

Advertisements