Chuyển Mùa

tranh đinhtrườngchinh

Trời không chớp biển với mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn!

Trần Tế Xương

Xuân mới vừa sang… đã chuyển mùa!
Bắt đầu mùa Hạ giáng cơn mưa:
Mùa Đông thở hắt trong làn nước
Và Hạ thì hồng than bếp trưa…

Tất cả thời gian như chớp mắt
Trong khi trời chớp thấy lâu hơn!
Chớp như ngoài biển hay xa lắm
Mưa tự nhiên như nước vỡ nguồn…

Tôi nhớ Tú Xương… thơ thế sự
Nhân tình qua chuyện nắng hay mưa
“Đêm qua không có chi là lạ
Chỉ lạ… bây giờ mấy giọt trưa”.

Mấy giọt trưa buồn… mấy giọt rơi
Rồi mưa, màn kéo kín chân trời
Chân mây không biết ai sao nhỉ
Có lạnh chân mày, có nhớ ai?

Có lạnh chân mày không mỹ nhân?
Phải chi hai đứa mình đang gần
Hứng mưa, anh chải đầu em nhé
Mỗi sợi mưa dài mấy nhớ nhung…

Trần Vấn Lệ

Advertisements