Chim Xanh

Chim xanh
Photo by Duyên

tặng Duyên

có cặp chim xanh
giận nhau mấy bữa
mỗi đứa một cành
chẳng nhìn nhau nữa

định bụng giàn hòa
kêu duyên làm chứng
chụp cho cái hình
đều “ưng cái bụng”…
(đỗ hồng ngọc)

giận nhau mà chi
thương còn không hết
hãy vui lên đi
và yêu tha thiết

cuộc đời đẹp lắm
mây trời đang xanh
gọi mời nắng ấm
mang xuân về nhanh…
(nguyệt mai)