ẵm

ông nội nhớ Ánh Vân

Image result for beautiful baby girl paintings
Nguồn: Internet

lúc trước tôi bồng con
bây giờ mình ẵm cháu
đi qua vùng nương náu
thấy một tạng mây ngời
tôi bơi bơi bơi bơi
[rề rà câu chuyện kể]
giữa miền vân sáng hệ
bây giờ tôi gọi khẽ
tên con cháu. tên mình
sợi dây nào duy linh
óng ánh màu ngũ sắc
tôi nghe mình đậm đặc
giữa thương yêu xô bờ
tôi bỗng muốn làm thơ
nguyên như tờ giấy mới

hoàng xuân sơn
25. 01. 2019

Advertisement