Duy Nhất

Image result for tranh ha huynh my
tranh Hà Huỳnh Mỹ

Vũ trụ có, chỉ có
Một Mặt Trời Duy Nhất
Một Mặt Trăng, và
Một Quả Địa Cầu!

Trong mỗi chúng sinh,
nói về tôi, thí dụ
Có Một Trái Tim
Một Trái Tim Duy Nhất!

Tại sao em nỡ lòng nào quay mặt
trong khi tôi có hai giờ để giảng một bài thơ?
Em mộng em mơ
gió bay làn tóc mướt…

Em có thể vuốt lông mi dài thượt
Anh có hôn hết được đâu?
Em ngước mặt lên coi:
Anh Ăn Gian Em Chỗ Khác!

Rất lâu rồi, hơn bốn mươi năm
Tôi nhớ lại cái thời tôi dạy học
Tôi không làm cho học trò khóc
mà tôi khóc vì học trò!

Học trò tôi là Mặt-Trời-Duy-Nhất
Học trò tôi là Mặt-Trăng-Duy-Nhất
Học trò tôi có… Khuôn-Mặt-Duy-Nhất
Tôi để một nụ hôn, không Chỉ-Một-Nụ-Hôn!

Em thấy đó, khắp núi non
Hoa Quỳ vàng nở rực
Tại vì anh-yêu-em-duy-nhất
Con chim của trời là em… Duy-Nhất-Bao-La!


Trần Vấn Lệ