Thơ Từ “Meo”

Duyên trên chuyến tàu đêm ấy
minh họa đinhcường
June 27, 2015

gửi chị Duyên

xe lửa trôi đi. chao. một mình
chập choạng nhòa bóng. tôi và ai?
thắng ở sân ga đèn xanh mét
phải ma gay cấn lạnh lối ra?

thu qua ảnh đọng vàng lá chết
dọa mùa đông rét gió rợn da
thèm đọc phong thư tình ấm dạ
dè đâu dấu chữ dọa đường về

nghĩ mình tương ngộ duyên lành. êm
nhưng đêm trở tráo tâm không yên
tầu băng thanh thiên trông rõ mặt
yêu tinh không hiện dưới bóng tùng

tôi đang viết dở một bài thơ
xong. khoe cô em biệt tháng ngày
và cho đứa hot ưa ăn ớt
ngậm đường phèn bỏ tật dọa ma.

hết mùa hóa trang, xin hãy hiện nguyên hình
trinh nguyên tháng 11 cũng lắm dọa đe.

Hồ Đình Nghiêm
1.11.2018