Chúc Mừng Sinh Nhật Chị Quận

CHÂN DUNG QUẬN (QUEEN)
sơn dầu trên bố, 24″x30″
Trương Thị Thịnh thực hiện năm 2008


Related image
Nguồn: Internet

Thương chúc chị có một sinh nhật thật vui bên gia đình và bạn bè.
Em Nguyệt Mai

Advertisement