ổ tầm tầm

tặng tâm chân dung Luân Hoán

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

đã có lập nhóm rồi
mà tả tơi rơi rụng
bây giờ chẳng phe nhóm
vẫn tà tà rong chơi

liều mạng thì đã liều
bụi bờ còn sống sót
cứ rình rang nối đuôi
cuộc chơi nào cũng lọt

kể cả lúc nằm buồn
cũng khoèo dăm ba nốt
nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc
lời chiều như mây tuôn

hoàng xuân sơn
20 oct. 18

Advertisement