Tranh Hải Phương – Rừng Thu Lá Đỏ


RỪNG THU LÁ ĐỎ
sơn dầu trên bố, 36” x 24”
Hải Phương thực hiện năm 2005

Advertisements