Giới Thiệu Thư Quán Bản Thảo số 81

Nguyệt Mai đã nhận được:

Chân thành cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư
và xin chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của Thư Quán Bản Thảo.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc khắp nơi.

Muốn có số báo trên, xin liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư:
tranhoaithu16@gmail.com