Chờ Một Giọt Mưa Bay


Nguồn: Internet

Mười tháng rồi… ngày nắng! Không có một ngày mưa! Mỗi ngày một bài thơ / thấy mưa đầy trong đó; thấy cả luôn trời gió… thấy bão bùng Quê Hương…

Thấy gì cũng nhớ thương! Tại yêu thương nhiều quá? Ai biểu em hồng má, ai biểu em tóc dài, vài ba tháng cắt hoài… để tương lai không tới, để rồi em chờ đợi / hoàng hôn lại hoàng hôn!

Nguyễn Du nói hôn hoàng (*)… anh hôn em chừ nhỉ… thì bức tranh sơn thủy / phất phơ trời mưa bay! Nói, như nắm bàn tay! Nói, như đầy ly nước… Nói hoài không làm được… như Chính Phủ Vì Dân! Trời ơi hô Muôn Năm! Muôn Năm là Vạn Đại?

Muôn Năm là Mãi Mãi… người đi người không về?

Trầm Tử Thiêng viết gì / trong ca từ đẫm lệ? “Người về một ngày một lưa thưa. Người đi càng đêm càng đông dần.” Mười tháng rồi chờ mưa… như thẫn thờ thuyền sóng… cảm ơn biển không động… cảm ơn vầng trăng treo… cảm ơn nước trong veo… ai biểu mình ngó xuống!

*
Mười tháng chờ mưa muộn!

Phải chi mưa muộn màng… dù một giọt bay ngang / ướt vai nàng khăn lụa / ướt cánh đồng bông lúa…

Một giọt mưa không có! Trời ơi buồn bao nhiêu?

Em à… buồn bao nhiêu?

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Nguyễn Du: “Song sa vò võ phương trời, nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng…”