Truyện & Tạp Ghi Cực Ngắn – Nguyễn Âu Hồng

Nguyệt Mai nhận được:
TRUYỆN & TẠP GHI CỰC NGẮN
tác phẩm thứ năm của Nguyễn Âu Hồng

Trình bày bìa: Trần Hoài Thư
Dàn trang: Nguyễn Âu Hồng
Kỹ thuật in ấn: Trần Hoài Thư
Biên tập: Trần Thị Nguyệt Mai

Thư Ấn Quán xuất bản lần thứ nhất 2018
Tác giả giữ bản quyền
Liên lạc: nguyenauhong@yahoo.com

Ấn phí: $15.00

Chân thành cảm ơn nhà văn Nguyễn Âu Hồng và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc khắp nơi.

Advertisement