Ở Phòng Tranh Nguyễn Đình Thuần

1-Dưới Ánh Trăng
Dưới Ánh Trăng – tranh sơn dầu Nguyễn Đình Thuần

Màu trăng
trộn với vô ngôn
em nhìn
có thấy hoa còn nguyên khai
sắc màu
gợn chút thiên tài
thì em
có kịp
sớm mai
chuyến về.

Hải Phương
Orange County 7/20/2018

 

OilPaintingExhibition-ND Thuan 7-20-2018 215

Link xem tất cả ảnh:
https://xanhi.com/hoa-si-nguyen-dinh-thuan-oil-painting-exhibition-at-viet-bao-westminster-ca-july-20-to-22-2018/

Advertisement