thơ hoàng xuân sơn

minh họa đinhtrườngchinh

thơ khẩu hiệu

cái lưới ngăn quả lóng lướt qua
người cứ vượt
vượt
          vượt
trường sơn trùm ảo tưởng
sá gì tường lửa cát cứ biên phòng
vượt qua lửa
chúng cơ động mình chủ động
người người vượt qua biển
biển hát tân tòng
vượt tới tâm đồng
mọi nẻo đường căng khẩu hiệu
đả đảo bọn cầm dây
cho lũ ác thả diều

hoàng xuân sơn
tháng 7/2018


STOP

[chúng vờ vịt làm người lương thiện]

hãy chặn đầu bọn hung thủ luồn lọt núp bóng tự do
bây giờ là thằng cu bé
mai mốt tới thằng cu lớn
chúng âm thầm kế sách tháo chạy
[rì rò như nước giọt]
sau khi vơ vét cạn đáy thủng nồi miếng cơm manh áo người dân
chúng âm mưu lạy dâng đất nước cho ngoại bang
đám lù phù tởm lợm
để kéo dài chút ngụy quyền trấn áp

STOP chúng lại. bọn tội phạm thế kỷ
điểm mặt
từng tên
từng tên
đừng cho chúng lọt vào
chiến tuyến lương tâm nhân loại

hoàng xuân sơn
mười lăm tháng bảy 2018

Advertisements