Nghe Bình Minh

Related image
Nguồn: Internet

ngồi đây
                 lòng ở muôn trùng
con trăng châu thổ
                                  sáng vùng cao nguyên
ta về
         ngậm nắng trong tim
hai tay tung gió
                            thổi niềm tin lên

****

tiễn nhau
                  xin chớ ưu phiền
nghìn riêng tư mộng
                                     đổ nghiêng lưng đời
tiễn nhau
                  ta gởi nụ cười
đôi mắt sáng
                        với một lời quyết tâm

****

ta về
         đá núi đơm bông
con sông thoi thóp
                                  bỗng thầm thì reo
quê hương
                        đang giấc tiêu điều
nghe bình minh
                             vội đuổi chiều phôi pha

Trang Châu

Advertisements