hát ví / diễn ca

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

hát ví

tôi hát.  rất lâu.  với ngón tay
dưới khe.  huyền nhiệm.  cỏ lông mày
nước khum.  nôn nã.  bờ tận tuyệt
một nốt vành khuyên.  nhúm nhím.  mây

tưởng tượng.  hát cùng môi son đỏ
huyền không.  ví dặm.  trắng ngây người
chiều bày ra một vùng yên tĩnh
có tiếng gì.  thầm.  như tiếng rơi

tôi đang đi.  bỗng.  chuồi êm.  nắng
lẩm nhẩm.  một khúc hát.  huê tình
dưới chân.  con bọ.  nằm thu cách
dáng điệu vung tay của bộ hành

tôi hát. rồi im.  cùng vẻ lười
bởi vì tiếng nhạc đã bay hơi
ngàn năm xao nhãng mùa khô hạn
còn không em.  ở quá.  nụ cười

hoàng xuân sơn
cuối tháng sáu, 2018

 

diễn ca

huyệt âm.  màu sấm dội

từng lứa mây chen sinh phần             trắng
ở trên đầu lùng mộ bạch
mai sau
bay vãng một khung trời chiều
khựng lại thể hình cong cớn
đường tà ve vuốt bao lâu
sực ứa ra vọng.  chồi
mê hảo
trăngtrăngtrăng             ngôi
biến đêm phù thủng
bàn cân ối nước tim khảo mặn
tình                       là tình
nơi chiếc đĩa xanh choáng vành
mật mỏi
hà cớ gì
đinh lăng

phục lửa khát khao bỏng
rát               ngừng kiều
bích vòng những lọn tóc
thả
kiểu cách ngồi trên hàng sứ mỏng
ở tầng biện hộ dung quang
tay khoảnh dài ra
sống một lần
tím điệu
bông nở không hề kêu
và rồi bấu chặt khúc cầm vơ vưởng
số mấy đàn âm phiên               nâu
quyến nãi
bộ hành rịn ngại vết
châu hoan

HoàngXuânSơn
1 tháng 9 năm 13

Advertisements