Thơ Ngày Nghỉ Bệnh

Tặng Khánh Minh

KhanhMinh 18
Khánh Minh và Thùy Hạnh trong dịp Ra Mắt Sách “Tản Văn Thi” ngày 19-5-2018.
Photo by Nguyễn Michael My

Buổi sáng nghe chim hót
Muốn vui cùng cỏ cây
Chiều qua sân lá rụng
Lại buồn như mọi ngày

Có phải thời gian bệnh
Thiêm thiếp những vòng quay
Hay ta ngầy ngật ốm
Lả trên lưng tháng ngày

Có phải chiều đang thắm
Hay bình minh đang phai
Hay mặt trời thấm mệt
Nên mênh mông đêm dài

Có phải hồ chóng mặt
Nên trăng thấy lao đao
Hay ta lòng nước cạn
Trăng đã mất lối vào

Có phải ta bóng núi
Hay ta hồn biển sâu
Hay là ta hạt bụi
Thở nhịp tim địa cầu

Có phải nghe chim hót
Thoáng vui cùng cỏ cây
Chợt nhìn sân lá rụng
Lại buồn như mọi ngày…

Thùy Hạnh

Advertisements