Nhà văn Hoàng Đăng Cấp đã ra đi

Graceful Devotion Funeral Flowers
Nguồn: Internet

Được tin:
Nhà văn HOÀNG ĐĂNG CẤP (bán nguyệt san Tuổi Hoa) đã ra đi
vào lúc 9 giờ 30 ngày chủ nhật 22/4/2018 nhằm ngày 7 tháng 3 năm Mậu Tuất.
Hưởng thọ 78 tuổi.

Thành thật chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh của nhà văn Hoàng Đăng Cấp sẽ về cõi An Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Kim Hài, Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Trương Thị Tịnh Tâm,
Thương Nga, Trần Thị Hậu, Dương Thị Chi, Nguyệt Mai, Quang Võ và Mai Phương.

 

Advertisements