Tranh Trương Vũ – Một Sớm Mai Trên Non Cao


MỘT SỚM MAI TRÊN NON CAO
Sơn dầu trên bố, 24”x18”, Trương Vũ thực hiện năm 2007.

Advertisements