Xác Thân Về Với Bụi Hồng

best top 10 acrylic flower paintings brands and get free shipping ...
Nguồn: Internet


nơi đâu xa

xác thân xác thân
về với bụi hồng
thọ ơn thọ ơn
oan cừu nhẹ trả

hãy để tôi buông ra
tháo khoán đời thực vật
cho xuôi mát chu kỳ
đời người như cơn nát
cuộc người như teng đồng
bám đeo dòng ung thủy
hãy để cho tôi khóc
con mắt đồng tử chết

bưng óc lầy như tim
bám vào huông miệng lở
khói đâm ngực phì phò
để yên cho tôi nhớ
một lần. kiếp sâu đo

hoàng xuân sơn
cuối tháng 3/2018
[Nghĩa nằm mê man]


về

tới độ hư không chàng về
trên vai cánh hồng tơi tả
tự thân gai đâm buốt tê
chàng không nhớ gì. cơn gió

thời xưa đi tự hồi nào
dưới chân đầm lầy hệ luỵ
chàng nhớ một dốc đồi cao
gió. lại phương nào bất kể

mưa què lụt gấu chân không
thổ nhương tình hoa lạc hướng
gió không ươm nụ phong tần
tạ môi non thèm hôn muộn

mùa nâu chín rối tơ thiều
tiếng ngân vùi mầu trong lá
vàng hóa niệm khúc cầu siêu
chàng ôm vai rừng kể lể

ngọn tóc bền lạnh trời sao
chàng nằm giữa đất khô cứng
gió phong phanh ngực rì rào
ôm nhau nấm mồ bất hạnh

hoàng xuân sơn
jan 2018


ngọc chân

tiễn đưa Quách Tất Nghĩa [1956-2018]

đêm chong ngực
với muôi đèn
luồn bay đi chuỗi hồng
sen vực ngờ
nghiệm đời mê mệt xương da
nghe thân cửu vạn
đổ òa mai sương
đường xanh ngút
triệu con đường
ngã ba trừng giới gọi buồn
câu lưu
thả tâm
gởi
nhẹ
oan cừu
đất gầy mạch giống vàng lưu ly này
một lần
tay chợt níu tay
thì xin thúy ái
còn lay bóng nằm
lặng. tờ
là của âmâm
nhạc đưa cung bẵng
gối đầm
tay trơn

hoàng xuân sơn
28/29 tháng 3 năm 2018