Tác Giả Khuất Đẩu nhận được Giải Đặc Biệt của Giải Văn Việt lần thứ Ba (2018)

Image result for Poppy Flowers
Poppy Flowers by Vincent Van Gogh

Theo Tuyên bố của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam về Giải Văn Việt lần thứ Ba (2018), tác giả Khuất Đẩu nhận được Giải Đặc biệt với tiểu thuyết “Những Tháng Năm Cuồng Nộ” và chùm truyện ngắn đăng trên Văn Việt năm 2017.

Nhân dịp này Nguyệt Mai và tất cả thân hữu xin được chia vui cùng anh chị Khuất Đẩu.

Bạn có thể xem một số sáng tác của anh trên blog TTNM theo link này.
cũng như xem Diễn từ nhận Giải Đặc biệt của Khuất Đẩu (Đọc trong lễ Trao giải Văn Việt lần 3) ở đây.

Advertisement