Ông Táo Tâu Gì Với Ông Trời

 Ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời. (Ảnh: Internet)
Nguồn: Internet

Còn một tuần nữa Tết, ông Táo đang trên trời, khi ông xa cõi người, ông có buồn không nhỉ?

Tôi ngó sao nhấp nháy trên lá cờ tha hương, những giọt lệ mỏi mòn đọng thành sao, buồn quá!

Nhiều nước một điều lạ: lấy sao gắn trên cờ! Nước Mỹ bị nghi ngờ: Chính Phủ Mỹ nói Xạo…

Nước Tàu cũng nói láo… dù cờ nó năm sao! Nâng cờ lên coi nào: có cờ nào không Nặng?

Vâng, cờ nào cũng nặng… kể cả cờ đầu hàng, nước mắt đổ từng trang, lạnh, buồn, pho lịch sử!

Tôi từ khi lữ thứ, cầm lá cờ nước người thấy nước mắt mình rơi nhớ Mỹ & Mình là bạn…

…rồi bạn mình đem bán đảo Hoàng Sa của mình!
…rồi bạn mình linh đình rút quân đi về hết!
…và miền Nam mình chết, lá cờ Sao tung tăng!

*

Ông Táo tâu Ngọc Hoàng những gì trong tờ sớ? Chỉ còn một tuần nữa, bốn hai cái Tết buồn!

Thời gian qua, qua luôn… Năm nay, năm bốn bốn, Tết nào cũng ngồn ngộn, buồn ơi là buồn ơi!

Ông Táo xa cõi người một tuần rồi về lại. Người xa quê, xa mãi! Lá cờ sao bay bay…

Trần Vấn Lệ

Advertisements