Rượu đỏ

Red wine – painting by Marat Cherny

RƯỢU ĐỎ (bản đầu tiên)

6 giờ rượu đỏ kêu chiều
Ngày chưa vui kịp đã buồn hiu đêm
Dẫu cay!
Dẫu ngọt!
Vẫn mềm
môi tôi từ độ lạc riềm môi em
Cao Vị Khanh


Ui đã…

khúc nhật mộ
ngày là đêm
giấn liều rót chén
đổi tên cuộc cờ
cùng nhau túy lụy
trơ trơ
dẫu hoang liêu cũng mời thơ mộng về
Vũ Hoàng Thư


RƯỢU ĐỎ
(bản chỉnh sửa)

6 giờ rượu đỏ kêu chiều
Ngày chưa vui kịp đã đìu hiu đêm
Dẫu cay!
Dẫu ngọt!
Vẫn mềm
môi tôi từ độ lạc riềm môi xưa
Cao Vị Khanh


bây giờ một chữ cũng thừa
vô ngôn trào lộng lọt vừa khoảng không
bây giờ men dậy lông bông
chén nghinh tôi ở cùng mông lung ngồi
Vũ Hoàng Thư


Rằng bày cuộc rượu cuộc thơ
Hỡi người nhắp chén đôi bờ Đông Tây
Có không sau cuộc tỉnh say
Lời vô ngôn ngỡ mây bay về nguồn?
Trần Thị Nguyệt Mai