Con Chim Đỏ*

con chim màu đỏ gạch
photo by Duyên, Michigan
March 7, 2014

tặng Duyên

có con chim đỏ
ngóc cái mỏ đen
đậu nhành cây xám
kêu duyên ơi duyên!
(đỗ hồng ngọc)

ra ngoài chơi không
trò chơi cút bắt
với tuyết mùa đông
với trời xám ngắt
(nguyệt mai)

Chú chim lanh chanh
Nhặt nghìn hạt tuyết
Đem vào trong tranh
Tranh lung linh biếc

Chú chim mùa đông
Nhặt nghìn hạt nắng
Tặng Duyên chiếc vòng
Kết bằng tuyết sáng
(khánh minh)

 

* Kỷ niệm bài thơ mấy anh em làm chung nhân Duyên gởi cho xem hình chim đỏ.