Đóa Hoa Trong Vườn Cũ

Thơ: Lữ Kiều Thân Trọng Minh
Nhạc: Hoàng Quốc Bảo

Related image
Gail Sibley, “Still Beautiful”, pastel on Wallis paper, 17 1/2 x 9 1/4 in.


Thơ: Lữ Kiều Thân Trọng Minh
Nhạc: Hoàng Quốc Bảo
Tiếng hát Thu Vàng

http://picosong.com/wyXB2/

—-

Nguyệt Mai chân thành cám ơn họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi đã giúp layout trang này.