Giấc Mộng Trên Đồi Thơm

Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày lễ tang của họa sĩ Đinh Cường.
Thân mời quý bạn thưởng thức nhạc phẩm “Giấc Mộng Trên Đồi Thơm”
của họa sĩ / nhạc sĩ Nguyễn Trọng Khôi do chính tác giả trình bày để cùng nhớ về anh Đinh Cường.


GiacMongDoiThom

Advertisements