thơ hoàng xuân sơn

Related image
tranh Marc Chagall


bay

vô ý. đạp phải bóng mình
bóng đương say ngủ
thình lình. vụt
bay
ờ. mình mấy thuở được bay
như chim, cũng thể
như ngày chạm đêm
bay bay bay bay
ngất. thèm
mầu trăng độc sáng
cùng phiên thụ tình

hoàng xuân sơn
9 nov. 2017


trán lỏng giang hồ chưa hết yêu

xin hiến tận cùng cho gai góc
để mai chân lạc bến sương hồng
như trán có mòn vì hương bụi
thì dép khua rền nơi quyển không
thu vén hai tay nghe mình có
một sải đam mê bắc qua cầu
dưới chân sóng vỗ ngờ tăm tích
một ngoái trông về đâu thấy đâu
khi phà một nốt yên hư huyễn
là nhớ linh xưa điếu thuốc cầm
vàng sớm nâng chiều hương mê thảo
là đẹp vô cùng môi thiếu âm
còn yêu nên thiếp mầu hoang đãng
vai xanh thời gian khúc câu lưu
rót nhé. một mình. ngâm tương tửu
là sắm vô chung một trận vùi

hoàng xuân sơn
12 oct. 2017

Advertisements