Thà Coi Như Cuộc Bể Dâu

tranh Lê Phổ

Em về ở được một đêm, sáng mai ngả nón trước thềm chào Ba, rồi hôn ngực Mạ, rồi là… con đi!

Em về, em biết về chi, đời trăm năm một buổi về còn hơn… để cây đa đó nó buồn lá bay!

Em về không hỏi thăm ai, kẻ còn, người mất, hỏi hoài thấy đâu! Thà coi như cuộc bể dâu… biết rồi!

Em về như chẳng về thôi! Nhà anh xanh khói đầu hồi chim kêu. Thấy em một thoáng, cũng nhiều, thưa em!

*

Em về ở được một đêm… có năn nỉ cũng không thêm một giờ! Mà năn nỉ chắc ai chờ? Trăm năm một chuyến con đò… đã xa!

Em về… về với người ta
Một hành lang rộng buồn da diết buồn
…(*)

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Diễm Châu:
Chị về đây với người ta
Một hành lang rộng buồn da diết buồn!

Advertisement