thơ Vũ Hoàng Thư

tranh Thân Trọng Minh

chu kỳ

1.
có một hôm
ta gặp nhau
em là hoa hay sương màu tuyết pha
trinh bạch trắng
trang thái hòa
thành thế giới
vũ trụ hoa đẹp ngời

2.
đến đùa chơi
ở một nơi
cùng với gió
em mở hơi hướm ngày
tôi theo mây
cõi trời bay
về vô xứ
chỗ không
thay mái nhà

3.
hạt sương rụng
rạng đông ca
lên và xuống
lời nhịp ca tuần hoàn
ngày sẽ qua tựa an nhàn
hoại như thể
khúc rộn ràng hóa sinh

4.
tôi sẽ hát cùng bình minh
với tia nắng
em về thinh không ngồi
hạt sương em chuyện khứ hồi
đi, đứng,
khắc
phù sinh trôi giữa trời

4-bis.
1, 2, 3, 4 đùa chơi
từ thái hư
phiếu diễu
ngời lộng không


giọt rơi

có giọt rơi vỡ thành trì
sầu toan tính mặt lầm lì thoát thân
những khi em chẳng kề cần
bụi trầm luân kéo về gần hư không

có giọt reo tiếng tơ đồng
vui hơi suối cánh chim hồng về chơi
và hương gió gọi thơ mời
có em trong cõi ngọt lời thủy chung

có giọt mưa trở về cùng
biển xanh thắm độ nằm chung nước nguồn
ngắm mây bay phù vân thường
mùa theo gió dặm mù sương cuối đèo

có khi tiếp nối giọt theo
âm trầm tích gõ giọng đeo đẳng mòn
bỗng giữa khuya giọt reo Om
cuộc chơi sau trước ôm tròn tiếng chung

Vũ Hoàng Thư

Advertisement