Cánh Nâu

cũng là cứu cánh cho người
đời không bay bướm tình ơi. thiệt. buồn

Image result for brown wings painting
Source: Internet

Môi nâu chiều cánh kiến
tóc xõa nghịt trời
em móng đen phù thủy
sưng tấy hồi nên thơ

con ma dị ứng núp thời tiết
mùa thấp khớp lẹo tẹo rong chơi
khập khiễng chân rò
cỏ vụng về úng thủy
quỳ xuống. quỳ xuống đồng
hoang
hôn nụ thầm đừng quên mắt tím kẽ

ôi con mắt giạt thuyền xa
biển lầm bầm. sóng
như lời quen nổi hung ngày bạo bệnh
khát mặn cơn bão nằm lười
xanh ơi có khi là tuyệt vọng
trùng thẳm
võng gió lắc lư tiếng chuông rền thương tưởng
mơ hồ vết chim
bước còng búi rong ngất lịm

hiện thực đời trong mọi thứ
hiếm muộn điềm nhỏ nhẻ hoang xưa
vị ngọt đầu môi miếng
khao khát động đình

sinh đẻ trời. sinh ra ngươi
và tai ương
mịt mịt
nàng phù phép chiếu hồn yêu mị

Hoàng Xuân Sơn
14.1.2007

Advertisement