thơ Vũ Hoàng Thư


NẮNG VÀNG
sơn dầu trên bố, 30″ x 24″
Trương Vũ thực hiện năm 2010


nhật mộ

Gửi Hoàng Cương

nhật mộ là thuyền bỏ neo
lòng heo vắng
ở cuối đèo chân mây
người xa xăm
cuộc sum vầy
bay cùng ráng đỏ một ngày xưa lâu
tưởng yên ắng
những thương đầu
cuồng ca đã tắt theo màu tím sa
mặt hồ nhung
ánh tử hà
người chưa vội
nhịp quan hà thúc nhanh


Hoa nắng

em là hoa
nắng ghé chơi
tôi chờ hoa
bỗng hoa ngời ở thân
tôi nhón khẽ
chút tần ngần
hoa vì ai đợi tương lân kề cùng?
tôi những tưởng
nắng là chung
nên bắt vội vài ánh lung lay này
em bỗng trở
đồi núi xoay
tôi nghe như
vũ trụ quay phù kiều
ồ hoa nắng
dậy tư triều
bay cùng em
rộn rã điều rất riêng

Vũ Hoàng Thư

Advertisements