Tử Sinh

Nguyễn Quang Chơn – Self portrait
sơn dầu bằng ngón tay cái

Hôm nay, đã 4 tháng rồi
Kể từ 4 phút bỏ đời đi hoang
Tưởng như được thấy thiên đàng
Tưởng quên được cõi bẽ bàng nhân gian…

Ngờ đâu mở mắt bàng hoàng.
Thấy em. thấy bạn. thấy ngàn trùng xô!…

Để rồi 4 tháng hư vô
Đời trăm năm cũng ầm ào vây quanh
Nắng mưa rộn rã trăm ngành.
Dẫu bao duyên phận cũng đành tịch liêu….

Mưa rơi gọi gió liêu xiêu
Hoang vu rồi cũng đánh liều cuộc chơi!
Ngựa hoang xếp vó bên đồi
Chim bay mỏi cánh giữa trời gió mây
Tử sinh một kiếp còn đây
Giơ tay thắp ngọn nến, lay bóng người!….

Nguyễn Quang Chơn
18.10.17, nhớ ngày 18.6.17

Advertisements