nhật nguyệt ra hoa

Image result for tranh thiếu nữ trong thành nội của đinh cường
Thu buồn
Sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

đêm qua
nhật nguyệt ra hoa
mái hiên ra nụ
mái nhà ra cây.

con chuồn chuồn
đậu
trên mây
ta ngồi
dưới cội miếu đài thiên thai.

sớm ngày
rụng nhánh tàn phai
biết đâu đêm trước
thơ cài áo khuya.

Hải Phương

Advertisements