Tranh TRƯƠNG VŨ – Chân dung Trần Thị Nguyệt Mai


Chân dung Trần Thị Nguyệt Mai
sơn dầu trên bố, 18″ X 24″
Trương Vũ thực hiện 16.10.2017

Advertisements