Nón Lá Má Tôi Và Người Dưng

Image result for nón lá
Nguồn: Internet

Má tôi đội nón lá, lâu quá thành nón mê. Má là Má-Nhà-Quê dầm mưa và dãi nắng…

Có khi trên đồng trắng, có khi trong vườn xanh. Má tôi thương gia đình… để các con thương nước!

Ba tôi làm tư chức hãnh diện vì Má tôi. Ba được chào Thầy ơi, Má được chào Cô ạ…

Việt Nam không êm ả. Em tôi chết, chiến trường, anh tôi thì bị thương… và tôi đi Cải Tạo.

Ba tôi chết, đầy máu. Má tôi khóc tới già… khi tôi đã đi xa, sau ba năm Má mất!

Cái nón lá có thật! Cái nón thành nón mê… nghĩa là nó te tua, tôi nhớ… là nhớ Má!

Dĩ nhiên tôi nhớ quá… ngôi nhà tôi dễ thương, trước-sau-chung quanh vườn, Má tôi… và mưa nắng!

Đọc trên trang Hội Quán Các Bà Mẹ Việt Nam, tôi thấy lại xóm làng, tôi thấy hình nón lá…

Má à, con nhớ Má! Hội Quán, tôi cảm ơn! Tôi, người xa Quê Hương… Hội Quán như Cố Quận!

Tôi gác tay lên trán… nhớ quá thời Đơn Dương, ai đó đi trong vườn… tưởng như con của Má!

Tôi nhớ Má, nhớ quá! Nhớ cả ai, người dưng…

Trần Vấn Lệ

Advertisements