Tranh Trương Vũ – Chân Dung Thiên Kim


CHÂN DUNG THIÊN KIM
sơn dầu trên bố, 18″x 24″
Trương Vũ thực hiện tháng 10.2017

 

 


Tranh chưa hoàn tất
photo by PCH, Virginia, October 7, 2017

 

 


Họa sĩ và nhân vật
photo by PCH, Virginia, October 7, 2017

Advertisements