Một Thoáng Gió Thôi Làn Gió Thoảng

Nguồn: Internet

Một thoáng gió thôi
Làn gió thoảng
Bay qua em, thổi
Tóc em bay…
Em bay theo gió
Anh theo tóc
Để nhớ thương em
Thêm một ngày…

Một thoáng gió thôi
Mà cũng động
Tim người
Em biết tại sao không?
Nếu mình đừng gặp nhau
Chiều ấy
Đừng tóc em bay
Gió bập bồng…

Một thoáng gió thôi
Mà mắc cỡ
Ai hôn em vậy?
Gió hôn em!
Tại sao anh vẫn
Người xa lạ
Để gió hôn em
Để đứng nhìn?

Nếu tóc em đừng
Bay mênh mông
Em mười bảy tuổi
Đừng qua sông…
Chao ôi thương quá
Người con gái
Ba Mạ ham chi
Bắt lấy chồng?

Nam Phổ từ khi
Vắng một người
Tôi về quạnh quẽ
Ngó mây trôi
Sông Hương núi Ngự
Vua ngồi đó
Chắc thấy thần dân
Đứng ngậm ngùi?

Trần Vấn Lệ

Advertisements