Gần Như

Quỳnh Nương
tranh Thanh Trí

tặng Phạm Anh Dũng

thơ và dòng sông tịch liêu
một con chim nhỏ bên kiều rét run
phải em dáng mỏng vai buồn
trăm thương về đó lệ vương xứ này
nhìn bàn tay nhớ bàn tay
nét sương lên ảo cuối ngày vọng không
đâu nơi chỉ thắm môi hồng
lá hương biếc nụ có bồng bềnh theo
bước quyên thân mấy dặm nghèo
thành xưa quán nhỏ còn neo vụng đời
hẹn là cuối kiếp rong chơi
bóng cây tàn mạt níu rời rã châu
viết tên thơ áo nguyệt nhàu
phiến băng nếp rũ phai màu biệt ly
cánh hồng vẫy một lần đi
ừ thôi miên viễn dưới thì thầm mưa
Dạ Quỳnh tiếng hát xanh xưa*
dòng hương đạm nguyệt cũng vừa áng thu

Hoàng Xuân Sơn
27. oct. 2004

*Dạ Quỳnh Hương, ca khúc Hoàng Ngọc Quỳnh Giao / Phạm Anh Dũng